HUYỆN GÒ DẦU

Gò Dầu là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

huyện gò dầu

HUYỆN GÒ DẦU

Gò Dầu là một huyện nằm ở phía Nam tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

huyện gò dầu

ĐỊA LÝ HUYỆN GÒ DẦU

Huyện Gò Dầu nằm ở phái Nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

huyện gò dầu

Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km², dân số năm 2019 là 152.757 người, mật độ dân số đạt 588 người/km2.

ĐỊA LÝ HUYỆN GÒ DẦU

Huyện Gò Dầu nằm ở phái Nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

huyện gò dầu

Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km², dân số năm 2019 là 152.757 người, mật độ dân số đạt 588 người/km2.

HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ DẦU

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

huyện gò dầu

HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ DẦU

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

huyện gò dầu

LỊCH SỬ HUYỆN GÒ DẦU

Nguồn gốc huyện Gò Dầu

Trước thế kỷ XVII, vùng đất huyện Gò Dầu ngày nay còn hoang vu, nhiều rừng rậm và thú dữ. Vào giữa thế kỉ XVII, một bộ phận dân cư các tỉnh miền Trung vào nam lập nghiệp. Họ dừng chân ở một vùng đất gò có nhiều cây dầu, cạnh sông Vàm Cỏ Đông, tên gọi “Gò Dầu” có từ đó.

Lịch sử huyện Gò Dầu

Gò Dầu vốn là một tổng của quận Trảng Bàng với tên gọi là tổng Mỹ Ninh.

Năm 1948, quận Gò Dầu Hạ được thành lập, sau đó giải thể, rồi được lập lại; quận lỵ đặt tại xã Thanh Phước.

Năm 1959, chính quyền Sài Gòn chia quận Gò Dầu Hạ thành hai quận: Hiếu Thiện và Khiêm Hanh. Quận Hiếu Thiện có quận lỵ tại Gò Dầu Hạ, gồm 3 tổng: Mỹ Ninh, Giai Hoá, Triêm Hoá và được chia thành 15 xã. Quận Khiêm Hanh có quận lỵ tại Bàu Đồn, có 1 tổng là Thạnh Bình và được chia thành 5 xã.

Về phía chính quyền cách mạng, sau Hiệp định Giơnevơ, đầu năm 1955, một phần đất phía bắc huyện Trảng Bàng được tách ra để thành lập huyện Gò Dầu.

Cuối năm 1959, tách phần đất phía tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Gò Dầu để thành lập huyện Bến Cầu.

Năm 1960, huyện Gò Dầu lại nhập vào huyện Trảng Bàng và đến cuối năm 1961 lại tách ra.

Năm 1963, tách một phần diện tích và dân số của xã Thanh Phước để thành lập thị trấn Gò Dầu.[1]

Sau năm 1975, huyện Gò Dầu bao gồm thị trấn Gò Dầu và 7 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

Ngày 26 tháng 9 năm 1981, thành lập xã Phước Đông từ ấp Phước Đức của xã Phước Thạnh và các ấp Cây Trắc, Suối Cao của xã Thanh Phước.[2]

Huyện Gò Dầu có 1 thị trấn và 8 xã như hiện nay.

LỊCH SỬ HUYỆN GÒ DẦU

Nguồn gốc tên gọi

Trước thế kỷ XVII, vùng đất huyện Gò Dầu ngày nay còn hoang vu, nhiều rừng rậm và thú dữ. Vào giữa thế kỉ XVII, một bộ phận dân cư các tỉnh miền Trung vào nam lập nghiệp. Họ dừng chân ở một vùng đất gò có nhiều cây dầu, cạnh sông Vàm Cỏ Đông, tên gọi “Gò Dầu” có từ đó.

Lịch sử

Gò Dầu vốn là một tổng của quận Trảng Bàng với tên gọi là tổng Mỹ Ninh.

Năm 1948, quận Gò Dầu Hạ được thành lập, sau đó giải thể, rồi được lập lại; quận lỵ đặt tại xã Thanh Phước.

Năm 1959, chính quyền Sài Gòn chia quận Gò Dầu Hạ thành hai quận: Hiếu Thiện và Khiêm Hanh. Quận Hiếu Thiện có quận lỵ tại Gò Dầu Hạ, gồm 3 tổng: Mỹ Ninh, Giai Hoá, Triêm Hoá và được chia thành 15 xã. Quận Khiêm Hanh có quận lỵ tại Bàu Đồn, có 1 tổng là Thạnh Bình và được chia thành 5 xã.

Về phía chính quyền cách mạng, sau Hiệp định Giơnevơ, đầu năm 1955, một phần đất phía bắc huyện Trảng Bàng được tách ra để thành lập huyện Gò Dầu.

Cuối năm 1959, tách phần đất phía tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Gò Dầu để thành lập huyện Bến Cầu.

Năm 1960, huyện Gò Dầu lại nhập vào huyện Trảng Bàng và đến cuối năm 1961 lại tách ra.

Năm 1963, tách một phần diện tích và dân số của xã Thanh Phước để thành lập thị trấn Gò Dầu.[1]

Sau năm 1975, huyện Gò Dầu bao gồm thị trấn Gò Dầu và 7 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

Ngày 26 tháng 9 năm 1981, thành lập xã Phước Đông từ ấp Phước Đức của xã Phước Thạnh và các ấp Cây Trắc, Suối Cao của xã Thanh Phước.[2]

Huyện Gò Dầu có 1 thị trấn và 8 xã như hiện nay.

KINH TẾ HUYỆN GÒ DẦU

Nông nghiệp

Huyện có vùng trồng lúa tập trung quanh sông Vàm Cỏ Đông, bên cạnh đó còn hình thành nên những vùng chuyên canh cao su, đậu phộng. Đất đai bạc màu, chủ yếu là nhóm đất phèn, đất xám.

Công nghiệp

Trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời trên địa bàn xã Phước Đông.

KINH TẾ HUYỆN GÒ DẦU

Nông nghiệp

Huyện có vùng trồng lúa tập trung quanh sông Vàm Cỏ Đông, bên cạnh đó còn hình thành nên những vùng chuyên canh cao su, đậu phộng. Đất đai bạc màu, chủ yếu là nhóm đất phèn, đất xám.

Công nghiệp

Trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời trên địa bàn xã Phước Đông.

VĂN HOÁ HUYỆN GÒ DẦU

Tôn giáo

Huyện Gò Dầu có 3 tôn giáo lớn: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Cao Đài.

Di tích

 • Cẩm Phong Tự
 • Miếu thờ Huỳnh Công Thắng.
 • Đình Cẩm An
 • Chùa Cao Sơn.
 • Chùa Thạnh Lâm.
 • Đình Thanh Phước.
 • Đình làng Thạnh Đức.

VĂN HOÁ HUYỆN GÒ DẦU

Tôn giáo

Huyện Gò Dầu có 3 tôn giáo lớn: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Cao Đài.

Di tích

 • Cẩm Phong Tự
 • Miếu thờ Huỳnh Công Thắng.
 • Đình Cẩm An
 • Chùa Cao Sơn.
 • Chùa Thạnh Lâm.
 • Đình Thanh Phước.
 • Đình làng Thạnh Đức.

CHÚ THÍCH